Moderne woonkamer

Het begeleiden van VvE's op financieel gebied

Het begeleiden van VvE's op financieel gebied is misschien wel een van de belangrijkste taken die wij uitvoeren. Naast het opstellen van jaarrekeningen en begrotingen kunnen wij ook zorg dragen voor de debiteuren – crediteurenadministratie. Al onze financiële werkzaamheden worden verricht in samenwerking met Abacc Accountants. Dit zorgt ervoor dat de hoogste maatstaven gehanteerd worden in verband met kwaliteit en veiligheid. Op het gebied van financieel beheer bieden wij de volgende diensten aan;

Debiteuren- en crediteuren administratie, dagelijks beheer

 • Het administreren van de ledenbijdragen
 • Het incasseren van de ledenbijdragen / automatische incasso
 • Het maken van facturen
 • Het signaleren en bewaken van eventuele achterstanden
 • Het herinneren en aanmanen van de debiteuren
 • Indien noodzakelijk een incasso traject starten.
 • Het verzorgen van de crediteurenadministratie
 • Het kritisch controleren van de facturen
 • Het verzorgen van de betalingen conform de geldende afspraken
 • Het openen, beheren en administreren van de bank- en spaarrekeningen van de VvE
 • Het verzorgen van doorbelastingen
 • Het bijhouden van de tussenrekeningen, waaronder het controleren dat alle schadebedragen worden ontvangen
 • Het voeren van de volledige boekhouding en het verzorgen van de grootboekadministratie

Begrotingen

 • Het opstellen van de jaarlijkse begroting (hiervoor dient het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) als basis)
 • De berekening van de hoogte van de servicebijdragen
 • Toelichten van de begroting tijdens de ledenvergadering

Jaarstukken

 • Na afloop van het boekjaar worden spoedig de jaarstukken in orde gemaakt
 • Het maken van het overzicht aandeel in de reserve per appartementsrecht
 • Afstemming van de jaarstukken met het bestuur
 • Het verzorgen van de kasstukken en overleg
 • Het verrekenen van het jaarresultaat met de eigenaren indien van toepassing
Duidelijk

Op zoek naar dienstverlening voor een Vereniging van Eigenaren?

Wij hebben een brede kennis van zaken betreffende Vereniging van Eigenaren en Vastgoed Beheer. Wij verzorgen in samenwerking met het bestuur of zelfstandig voor het dagelijks beheer van de Vereniging.
Ik wil nader kennis maken

Ons werkgebied

Noord-Limburg | Midden-Limburg | Zuid-Limburg | Regio Eindhoven