Zitje in de tuin

Het begeleiden van VvE's op bestuurlijk gebied

Minister Blok heeft ervoor gezorgd dat er de laatste tijd een hoop wetswijzigingen hebben plaatsgevonden die direct invloed hebben op het handelen van Verenigingen van Eigenaren. Actief bestuurlijk beheer is hierdoor nog belangrijker geworden. Het verzorgen van juiste kennis met betrekking tot wijzigingen in de wet en procedures zorgt ervoor dat wij doelgerichte ondersteuning kunnen bieden aan het bestuur en haar leden. Dit allen draagt bij aan een goed functionerende Vereniging van Eigenaren.

Hieronder treft u onze diensten aan op dit gebied.

Algemene ledenvergadering

 • Het organiseren van de ledenvergadering
 • Het voorbereiden van en overleg voeren over de ledenvergadering
 • Het opstellen en versturen van de vergaderstukken, waaronder de uitnodiging, agenda, (jaar)stukken en de volmachten
 • Het bijwonen en/of voorzitten van de ledenvergadering
 • Het maken van de notulen van de ledenvergadering
 • Het verzenden van de notulen met eventuele bijlagen
 • Het bijhouden en verzorgen van de uitvoering van de vergaderbesluiten
 • Het bijwonen en/of voorzitten van bestuursvergaderingen en/of buitengewone of extra ledenvergaderingen

Ledenadministratie

 • Het aanleggen en bijhouden van het ledenregister
 • Het verwerken van mutaties in het ledenregister
 • Het verstrekken van informatie aan notarissen in verband met de overdracht van een appartementsrecht
 • Het verzorgen van de eindafrekening van een appartementsrecht
 • Het informeren van een nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar ontvangt informatie over de vereniging en de inloggegevens voor de eigen VvE portal

Ledenadministratie

 • Het regelmatig informeren van de leden
 • Het werken met vaste aanspreekpunten zodat leden altijd snel en goed worden geholpen
 • Alle leden ontvangen een inlogcode voor de portal van de VvE
 • Het verzorgen van inzichtelijkheid van de informatie ten behoeve van de leden
 • Het verzorgen van de correspondentie voor de VvE
 • Het aanschrijven van leden bij overtredingen
Duidelijk

Op zoek naar dienstverlening voor een Vereniging van Eigenaren?

Wij hebben een brede kennis van zaken betreffende Vereniging van Eigenaren en Vastgoed Beheer. Wij verzorgen in samenwerking met het bestuur of zelfstandig voor het dagelijks beheer van de Vereniging.
Ik wil nader kennis maken

Ons werkgebied

Noord-Limburg | Midden-Limburg | Zuid-Limburg | Regio Eindhoven